Letselschade

Het meemaken van een ongeval is voor de meeste mensen een ingrijpende gebeurtenis. De schade aan uw bezittingen, zoals bijvoorbeeld uw auto, kan al grote (financiële) gevolgen hebben. Maar bij veel ongelukken loopt ook uw kostbaarste bezit, u zélf, uw gezondheid, schade op.

De gevolgen van deze schade zijn in eerste instantie vaak moeilijk te overzien en veelal niet zonder meer door een verzekering gedekt. Ook de afhandeling en vergoeding van deze schade, die in het algemeen wordt aangeduid als letselschade, is vaak een ingewikkelde zaak. Lees meer

Met deze website willen wij u graag meer informatie geven over letselschade en welke zaken van belang zijn bij de afwikkeling ervan.

Letselschade aan rug